Cennik
 

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich.
Ceny tłumaczeń pisemnych odnoszą się do strony obliczeniowej.
Całkowity koszt tłumaczenia obejmuje cenę wszystkich rozpoczętych stron tłumaczenia docelowego.
Różnica pomiędzy tłumaczeniem docelowym, a tekstem wyjściowym zależy od języka i formy tekstu wyjściowego i może wynosić około +/- 20%.

 

Tłumaczenia zwykłe

 

Język

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

ukraiński, niderlandzki

duński, szwedzki, norweski

Polski

30,00

45,00

65,00

Obcy

35,00

50,00

75,00

 

Strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków.
Podane ceny są cenami netto.
Dolicza się do nich ustawowy podatek VAT w wysokości  23 %.
Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia oferujemy Państwu bezpłatną wycenę.

 
 

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

 

Język

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

ukraiński, niderlandzki

duński, szwedzki, norweski

Polski

32,00

47,50

67,50

Obcy

35,00

52,50

77,50

 

Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje zgodnie z właściwymi przepisami 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, cyfry, znaki przestankowe, znaki przeniesienia itp.) oraz niewidoczne (odstępy, akapity, spacje). Każdą rozpoczęta stronę tłumaczenia przysięgłego traktuje się jak stronę obliczeniową. 

Podane ceny są cenami netto.
Dolicza się do nich ustawowy podatek VAT w wysokości 23 %.
Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia oferujemy Państwu jego bezpłatną wycenę.

Do tłumaczeń pisemnych wykonujemy dodatkowo następujące usługi:

Wykonanie kopii  - 25% ceny netto.
Uwierzytelnienie -  50% ceny netto.
Wykonanie w trybie pilnym - 50% ceny netto.
Wykonanie w trybie ekspresowym  100% ceny netto.
Tłumaczenie tekstu wysoce specjalistycznego  50% ceny netto. 

RABATY

Stosujemy rabat dla stałych klientów w wysokości 20% ceny netto.
W wypadku stałej współpracy nie naliczmy dodatku za ekspres.
Instytucje użyteczności publicznej i osoby prawne działające  pro publico bono otrzymują 50% rabat.

 

 

 
 
 
 
Projekt i wykonanie: Haden