Oferta
 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę i zaproponować współpracę w zakresie następujących języków:

• angielskiego
• niemieckiego
• francuskiego
• rosyjskiego
• ukraińskiego
• niderlandzkiego
• szwedzkiego
• norweskiego
• duńskiego

     
     
     

Tłumaczenia pisemne

• Przysięgłe (uwierzytelnione)
• Zwykłe
• Specjalistyczne o specjalnych wymogach odnośnie formy
(tabele, arkusze w Exell)

  Tłumaczenia ustne

• Kabinowe
• Symultaniczne
• Konsekutywne
Towarzyszące
     
     
 


Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone)

Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) wykonuje zawsze Tłumacz posiadający uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagradzania Tłumaczy Przysięgłych.

Ustne
Obecność Tłumacza Przysięgłego jest wymagana m. in.:
- przy zawieraniu umów i podpisywaniu aktów notarialnych, których stroną jest osoba obcojęzyczna,
- podczas prowadzenia postępowania przed sądami z udziałem obcokrajowców,
- podczas prowadzenia postępowania przez prokuraturę i policję,
- podczas zawierania ślubu cywilnego.

Minister Sprawiedliwości przy nadawaniu Tłumaczowi uprawnień Tłumacza Przysięgłego nadaje także numer wpisu do Rejestru oraz pieczęć, którymi Tłumacz legitymuje się podczas wykonywania swojej pracy. Forma tłumaczenia i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Tłumacza są ściśle określone. Dotyczy to m. in. prowadzenia rejestru sporządzanych tłumaczeń oraz formy tłumaczenia pisemnego.

Pisemne
Tłumaczenia przysięgłe sa dokumentami zawierającymi wierny przekład tekstu oraz  jego uwierzytelnienie przez Tłumacza Przysięgłego. Na klauzuli uwierzytelnienia, które ma ściśle określoną formę, Tłumacz umieszcza m. in. Informacje dotyczące własnych uprawnień, a także dane odnośnie dokumentu źródłowego, np. stwierdzenie dotyczące oryginalności, kopii, opis pieczęci i znaków znajdujących się na dokumencie, znaków wodnych, podpisów., itp.
Tłumaczenia pisemne wykonywane przez Tłumacza Przysięgłego są honorowane przez instytucje państwowe w kraju i za granicą. Forma tłumaczenia przysięgłego jest ściśle określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagradzania Tłumaczy Przysięgłych. Ilość znaków na stronie obliczeniowej określono na 1125, a za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (cyfry, litery, znaki przestankowe, znaki przeniesienia, itp.) oraz spacje.

 

Usługi

• obsługa konferencji, seminariów naukowych, wizyt i spotkań w kraju i za granicą,

• przeprowadzanie rozmów telefonicznych i prowadzenie korespondencji drogą listową i elektroniczną z urzędami,
organami sprawiedliwości, instytucjami, firmami i osobami prywatnymi w krajach objętych zasięgiem językowym
naszych tłumaczy,

• poszukiwanie informacji i danych w literaturze obcojęzycznej i na obcojęzycznych stronach internetowych,

• sporządzanie przeglądu i streszczeń obcojęzycznej literatury fachowej w tym publikacji na stronach internetowych,

• tłumaczenia ustne podczas sporządzania aktów notarialnych, zawierania związku małżeńskiego, chrztów, pogrzebów,

•opracowania obcojęzycznych prezentacji stron internetowych,

•sporządzanie bilansów według standardów zagranicznych,

•prowadzenie na zlecenie klienta i w jego imieniu spraw urzędowych w kraju i za granicą, w tym spraw w postępowaniu administracyjnym, skarbowym, a także spraw spadkowych, związanych z ekshumacją i rozwodowych,

• pomoc dydaktyczna i naukowa Polakom uczącym się i studiującym za granicą, przygotowanie do egzaminów poprzez opracowanie materiałów egzaminacyjnych, a następnie sprawdzanie ich przyswojenia,

• indywidualne przygotowanie do egzaminów z języków obcych w kraju i za granicą,

• przygotowanie profesjonalnych prezentacji w językach obcych, w tym obcojęzyczne publikacje materiałów spółek giełdowych .

 

 


Przyjmowanie zleceń

Zlecenia przyjmujemy w naszych biurach w Warszawie:
w siedzibie Firmy w Wilanowie przy ul. Królowej Marysieńki 24
oraz w filii w centrum miasta przy ul. Hożej 33 lok. 13.

Przyjmujemy również zlecenia drogą korespondencyjną i elektroniczną (adres mailowy: biuro@lextlumaczenia.pl).
Na życzenie Klienta sami odbieramy dokumenty do tłumaczenia. Ma to zastosowanie szczególnie w wypadkach, kiedy konieczne jest sprawdzenie przez Tłumacza zgodności kopii dokumentu z oryginałem, a Klient nie jest w stanie dostarczyć oryginału do naszego biura.

Zapewniamy Państwu obsługę i wykonywanie zleceń przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Oferujmy Państwu bezpłatną wycenę usługi po zapoznaniu się ze zleceniem i Państwa oczekiwaniami.


Zlecenia wykonujemy w trybie zwykłym lub pilnym. Wykonane tłumaczenia odsyłamy drogą elektroniczną, pocztą,
kurierem lub odwozimy Klientowi własnym transportem.


Płatności

Przyjmujemy płatności w gotówce lub w formie przelewu.

 

Rabaty

Udzielamy rabatu stałym klientom w wysokości 20% wartości zlecenia netto.
Udzielamy 50% rabatu instytucjom działającym dla dobra publicznego, placówkom oświaty i służby zdrowia.

 

Tłumaczenia pro publico bono

Nasze Biuro wykonuje również usługi na rzecz instytucji działających dla dobra publicznego. Dotychczas wykonaliśmy tłumaczenia ustne i pisemne dla:
• Fundacji Ecclesia Villanovensis,
• Fundacji Pomocy Osobom Chorym i Nieprzystosowanym "UL" ,
• Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej.

 

Z głębokim przekonaniem o wysokim poziomie świadczonych przez nas usług i możliwościach sprostania Państwa potrzebom gwarantując rzetelność i pełną dyskrecję zapraszam do korzystania z naszych usług.

Z poważaniem

mgr Ewa Makulska
Dyrektor
Biura Tłumaczeń Specjalistycznych "LEX"

 
 
 
 
Projekt i wykonanie: Haden