O firmie
 

W działaniu kierujemy się rzetelnością, dokładnością i elastycznością. Biuro jest czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, bo zdarza się, że klient potrzebuje naszej pomocy w związku z wypadkiem w nocy lub wczesnym rankiem w szpitalu, w komendzie policji, podczas bankietu lub ślubu i wesela, chrztu albo pogrzebu.

Firma "LEX" powstała w roku 1986. Początkowo zajmowaliśmy się tłumaczeniami z i na język niemiecki oraz szeroko rozumianą obsługą osób prawnych i fizycznych w kontaktach z podmiotami z niemieckiego obszaru językowego. Wykonywaliśmy tłumaczenia dla organów wymiaru sprawiedliwości, podmiotów gospodarczych, obsługiwaliśmy delegacje wyjeżdżające do Niemiec, Austrii i Szwajcarii w ramach wymiany kulturalnej i handlowej.

Równolegle prowadziliśmy indywidualną naukę języka niemieckiego oraz naukę języka polskiego dla cudzoziemców. Od początku naszej działalności współpracowaliśmy z instytucjami zajmującymi się organizacją wymiany politycznej, gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Polską, a krajami niemieckiego obszaru językowego, takimi jak: Ambasada Niemiec w Polsce, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Ambasada Austrii, Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Kongresów, Biuro Reklamy. W ramach tej współpracy wykonywaliśmy tłumaczenia przysięgłe ustne i pisemne, tłumaczenia konsekutywne i kabinowe.

Współpracujemy z tłumaczami posiadającymi udokumentowane wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie. Wszyscy tłumacze wykonujący tłumaczenia przysięgłe legitymują się Zezwoleniem wydanym przez Ministra Sprawiedliwości i są wpisani na Listę Tłumaczy Przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej.

Niektórzy z tłumaczy mają ukończone inne kierunki studiów lub zdobyli doświadczenie w innych zawodach i teraz specjalizują się w tłumaczeniach z tej dziedziny. Biuro współpracuje z konsultantami merytorycznymi, którzy reprezentują różne dziedziny nauki i techniki. Wśród nich są naukowcy, lekarze, prawnicy i inżynierowie, którzy w razie potrzeby dokonują merytorycznej weryfikacji tłumaczeń.

Dzięki tak zorganizowanej pracy możemy wykonywać tłumaczenia z takich dziedzin jak: prawo cywilne i karne, publiczne i prywatne, administracyjne i prasowe, finanse, księgowość i rachunkowość, integracja europejska, ochrona środowiska, medycyna w tym chirurgia i neurochirurgia, okulistyka, aparatura medyczna, biologia, chemia i radiochemia, motoryzacja, budownictwo.

Indywidualna nauka języków obcych na wszystkich poziomach oraz nauka języka polskiego dla obcokrajowców prowadzona jest przez doświadczonych lektorów i nauczycieli akademickich. Z dotychczasowej praktyki możemy przytoczyć przykłady, gdy uczyliśmy niemieckich bankowców języka polskiego, polskie misjonarki angielskiego, leśników i policjantów niemieckiego, a polskie pielęgniarki studiujące w Austrii przygotowaliśmy do egzaminów.

Obecnie współpracujemy ze sprawdzoną grupą tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w wymienionych dziedzinach w zakresie języków:
- niemieckiego,
- angielskiego,
- francuskiego,
- rosyjskiego,
- szwedzkiego,
- niderlandzkiego,
- duńskiego,
- ukraińskiego.

 


 
 
 
 
Projekt i wykonanie: Haden